Login

Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord is vooralsnog voorbehouden aan leden van de POMologische Vereniging Noord-Holland - zij dienen bij een eerste bezoek toegang te vragen via "aanvragen".

POM-leden die al toegang hadden tot de oude inventarisatie-site kunnen nu gewoon weer inloggen met hun oude usernaam, ELK wachtwoord zal de eerste keer worden geaccepteerd (ALS het minimaal 8 karakters lang is en geen spaties e.d. bevat).

Niet-leden kunnen de site beperkt raadplegen via menuoptie "zoeken"


 
Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Aangesloten verenigingen
 

Hier kunt U een account aanvraag indienen voor toegang tot de inventarisatie-site of
een nieuw wachtwoord in het geval dat het is kwijtgeraakt :er zijn geen meldingen


Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend ©2019- POMologische Vereniging Noord-Holland